Att utöva Zazen

dsc08655Zen är framförallt en praktik, en erfarenhet som alla kan göra, snarare än en filosofi eller religion. Livsnerven i zen är alltså själva utövandet av sittande meditation, zenmeditation eller zazen. Genom zazen kan vi utveckla ett öppet sinne som gör det möjligt att leva rikare, friare och mera vaket i harmoni med oss själva, andra människor och den värld vi lever i.

I vår upp och nervända värld visar zazen en väg tillbaka till människans sanna dimension och till ett återfinnande av existensens grundläggande balans.

(Taisen Deshimaru 1914-1982)

Stockholms Zengrupp är en del av Svenska Zoto-Zenföreningen (SSZF) som bildades 1983. Svenska Soto-Zenföreningen är i sin tur en gren av Association Zen Internationale (AZI) som grundades av Master Taisen Deshimaru år 1970 och som numera omfattar ett stort antal dojos och zengrupper över hela världen.