Länk torsdag

Här är länk för torsdag morgon. Sitter från 7.30 ett pass.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67488799345