Länken till morgonsittningen 26/11

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63769922612