Länk söndagssittning

Länk till sittning på söndag 13/12 kl 10 via zoom.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67974027631