Länk till zazen via zoom 22/12 kl 19

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65724226847