Länk till zazen via zoom söndag 27/12 kl 10

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67371080205