Länk till zazen tisdag 12/1 kl 19

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68613572176