Länk till zazen 21/1 kl 7.30.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64099405704