Länk till zazen 1/2 kl 10.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63248571143