Länk till zazen via zoom 2/2 kl 19

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64662880457