Länk till zazen torsdag 11/2 kl 7.30.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/63898132362