Länk till zazen torsdag 25/2 kl 7.30.

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64751517034