Länk till zazen tisdag 16/3 kl 19.00

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/67722640367