Länk till zazen torsdag 18/3 kl 7.30

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/65183430744