Länk till zazen tisdag 30/3 kl 19

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64880996412