Länk till zazen via zoom tisdag 6/4 kl 19

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/68120848577