Länk till zazen torsdag 8/4 kl 7.30

https://stockholmuniversity.zoom.us/j/64019866725