Sittningar på Erstagatan

Börjar att sitta i lokalen på Erstagatan igen den 3 oktober kl 10.30.

Fortsätter sedan att ha zazen där på söndagar kl 10.30 och tisdagar kl 19.

Kommer att fortsätta att erbjuda sittning via zoom samma tider samt torsdagar kl 7.30.