Verksamhet i Stockholm

706Stockholm Zengrupps verksamhet

Ulf Olsson som ordinerades till zenmunk 1987 är ansvarig för gruppen i Stockholm.

Plats: Erstagatan 28, (buss 2 från slussen, hållplats Erstagatan)

Tider för zazen

Tisdagar 19.00 – 20.30

Torsdagar 7.00 – 7.45

Söndagar 10.30 – 12.00

Heldagar
En del söndagar sitter vi hela dagen.
Tiderna som gäller då är: 9.00 -17.00 (lunch 12-14)

Introduktioner kostar 100 kr (ingår två sittningstillfällen). Den som fortsätter betalar 75 kronor per gång alternativt 300 kronor per månad.
Man kan betala kontant eller via Nordea (Ulf Olsson) 11972028081 .