Att utöva Zazen

 

 

 

 

 

 

Zen är framförallt en praktik, en erfarenhet som alla kan göra, snarare än en filosofi eller religion. Livsnerven i zen är alltså själva utövandet av sittande meditation, zenmeditation eller zazen. Genom zazen kan vi utveckla ett öppet sinne som gör det möjligt att leva rikare, friare och mera vaket i harmoni med oss själva, andra människor och den värld vi lever i.

I vår upp och nervända värld visar zazen en väg tillbaka till människans sanna dimension och till ett återfinnande av existensens grundläggande balans.

(Taisen Deshimaru 1914-1982)

Stockholms Zengrupp är en del av Svenska Zoto-Zenföreningen (SSZF) som bildades 1983. Svenska Soto-Zenföreningen är i sin tur en gren av Association Zen Internationale (AZI) som grundades av Master Taisen Deshimaru år 1970 och som numera omfattar ett stort antal dojos och zengrupper över hela världen.

Sedan ett antal år tillbaka är Stockholms Zengrupp även knuten till Kanshoji Zen Tempel i Dordogne Frankrike, vars abbot, Taiun Jean Pierre Faure, blev ordinerad till munk av Taisen Deshimaru. Han blev sedermera certifierad zen lärare av Dônin Minamisawa Roshi.

Utbyte sker genom att deltagare från Stockholmsgruppen åker på sesshins (intensiva perioder av meditation) till Kanshoji och att Taiun Jean Pierre Faure eller någon av hans närmaste lärjungar besöker Sverige en gång per år (på hösten) för att hålla i en sesshin och i samband med det ett event.