SSZF

Svenska Soto-Zenföreningens verksamhet

Svenska Soto-Zenföreningen består av ett antal grupper i södra och mellersta Sverige. För närvarande är det därigenom möjligt att göra zazen tillsammans med andra i Göteborg, Uppsala, Kvicksund/Västerås/Eskilstuna, Lund, Stockholm, Uppsala och Årjäng.

Föreningen och dess olika grupper ordnar cirka fem intensiva meditationstillfällen, sesshin, varje år under ledning av munkar och nunnor med lång erfarenhet. Vanligtvis omfattar en sesshin 2,5 dagar. Av tradition infaller alltid en av dessa under trettondagshelgen.

Många av föreningens medlemmar åker årligen på sommarläger till AZI:s huvudtemplet La Gendronnière i Loiredalen 20 mil söder om Paris. Under ett sommarläger är det möjligt att göra zazen under en eller flera tio-dagars perioder.

Läs mer om Svenska Soto-Zenföreningen.