Uppehåll i Maj

Vi fortsätter att ha uppehåll i sittandet till slutet av Maj. Sedan får vi se hur läget är med virusspridningen.